suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mun- och tandvård för barn och unga

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Mun- och tandvård för barn inleds redan under graviditeten i Egentliga Finlands välfärdsområde. Föräldrar som väntar sitt första barn har möjlighet att besöka en yrkesutbildad person inom mun- och tandvården för att få en bedömning av sin munhälsa och sitt vårdbehov.

Barn och unga kallas till lagstadgade munhälsokontroller och undersökningar. Följande åldersgrupper kallas till kontroll: barn i ål ...

Gör så här

Inom Egentliga Finlands välfärdsområde kallas alla barn och unga till lagstadgade munhälsokontroller och undersökningar enligt samma praxis.

Vid munhälsokontrollen fastställs ett individuellt vårdintervall. Enligt det här intevallet kallas barnet till nästa granskning, eventuellt redan före den åldersgruppsvisa kontrollen.

Kontakta mun- och tandvården i din boendekommun om du har frågor som gäller ditt barns munhälsa.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Bastandvård ges enligt individuellt behov till alla barn och unga i välfärdsområdet samt till dem som går i en grundskola i välfärdsområdet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Mun- och tandvården för elever i den grundläggande utbildningen omfattas av skolhälsovården. Under den grundläggande utbildningen kontrolleras elevernas mun och tänder minst tre gånger och behandlas vid behov. Om en elev behöver flera behandlingar eller vård oftare, får han eller hon vård enligt det individuella behovet.

Till skolhälsovårdens tandläkare går man enligt anvisningar från skolan eller genom att kontakta munhälsovårdens tidsbeställning.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 27.12.2023