suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

Första och andra årskursens elever samt specialelever i alla årskurser kan delta i den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Verksamheten har som mål att stöda barnens utveckling, främja välbefinnande och jämlikhet, förebygga utanförskap och öka delaktigheten.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av föreningar, samfund och företag. Kommunen är emellertid inte skyldig att ordna verksamheten.

Pargas stad ordnar svenskspråkig verksamhet i Malms, Kyrkbackens, Skärgårdshavets och Iniö skola samt i Houtskärs daghem. I Malms skola ordnas morgonverksamhet.

Pargas stad ordnar finskspråkig verksamhet i Koivuhaan och Nilsbyn koulu. I Koivuhaan koulu ordnas morgonverksamhet.

Staden samarbetar med Väståbolands svenska och finska församling, Skräbböle eftis/ Marina Fröberg och motionsinriktade Piftis.

För vem och på vilka villkor

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

På förfrågningar om verksamheten svarar respektive serviceproducent.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Heltid 100 € / mån, deltid (1-10 dagar) 65 € / mån. Morgonverksamhet 20 € / mån.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i första och andra klass samt elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till den grundläggande utbildningens morgon- och eftermiddagsverksamhet. Morgon- och eftermiddagsverksamhet kan i regel ordnas vardagar kl. 7-17.

Verksamheten har som mål att stöda barnens utveckling, främja välbefinnande och jämlikhet, förebygga utanförskap och öka delaktigheten.

Kommunen ansvarar för morgon- och eftermiddagsverksamhetens helhet. Kommunen kan ordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller skaffa tjänsterna av föreningar, samfund och företag. Kommunen är emellertid inte skyldig att ordna verksamheten. Skolans klubbverksamhet eller grundläggande konstundervisning kan också vara morgon- eller eftermiddagsverksamhet. Kommunen beslutar om beloppen på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPargas stad
Ansvarig för tjänstenPargas stad
Område Pargas
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 15.1.2020