suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mödra- och barnrådgivningen

  • Tjänst
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Du kan kontakta mödrarådgivningen när du planerar en graviditet eller om du redan har fått veta om graviditeten. På mödrarådgivningen är syftet med regelbundna hälsoundersökningar att säkerställa och stärka hälsan och välbefinnandet hos familjen som väntar barn. Mödrarådgivningen stöder er i livsomställningen då ni blir en spädbarnsfamilj.

Barnrådgivningens klienter är familjer med barn under sk ...

Gör så här

Ring mödra- och barnrådgivningens telefontjänstnummer. Vi har en telefontjänst och en återuppringningstjänst. Du kan ringa oss 24/7 och lämna en begäran om återuppringning. Vår hälsovårdare kontaktar dig så fort som möjligt på vardagar. Ett samtal till vårt nummer räcker.

För vem och på vilka villkor

Mödra- och barnrådgivningarnas tjänster omfattar familjer som väntar barn eller planerar graviditet samt familjer med barn under skolåldern.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Mellersta Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 18.1.2024