suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Östra Nylands välfärdsområde

Missbrukarvårdens öppenvårdstjänster

  • Tjänst
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Om du oroar dig för din egen eller en närståendes alkohol- drog- eller annan rusmedelsbruk, tveka inte att föra saken på tal.

Alla enheter inom social- och hälsovården ger dig handledning och rådgivning om hur du uppsöker tjänsterna inom missbrukarvården. Hjälp och stöd fås även i kamratstödsgrupper och hos organisationer.

Missbrukarvårdens öppenvårdstjänster erbjuder mångprofessionell bedömning ...

Gör så här

Kontakta mentalvårds- och missbrukarvårdstjänsternas centraliserad telefonnummer.

Vår allmänna e-postadress för icke-brådskande ärenden och kontakttaganden av myndigheterna.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för invånar i Östra Nylands välfärdsområde.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Personer med missbruksproblem och deras närstående erbjuds handledning och rådgivning till exempel i frågor som gäller rusmedelsavvänjning och -rehabilitering. Rådgivarna berättar vilka tjänster som står till buds, hur man uppsöker tjänsterna och vad som förutsätts för att man ska kunna anlita dem. De handleder till alla aktörer som producerar missbrukartjänster.

Missbrukare och deras närstående kan få rådgivning till exempel per telefon eller genom att besöka ett serviceställe. Rådgivarna fattar inga beslut som gäller tjänsterna.

Servicen tillhandahålls av

Östra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Östra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Östra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 19.12.2023