suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Miljövård

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Till miljövårdens tjänster hör stävjande och anpassning till klimatförändringen, stärkande av naturens mångfald och förebyggande av förorening av miljön. Vi erbjuder miljöpedagogiktjänster i Naturens hus Villa Elfvik. Vi fungerar också som expert i frågor som gäller vattendrag.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 27.2.2024