suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Miljötillsyn

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Miljötillsynen förebygger miljöolägenheter och övervakar att miljöbestämmelserna följs. Vi övervakar företagens och verksamhetsutövarnas verksamhet bland annat enligt miljöskyddslagen och avfallslagen. En del verksamhet kräver tillstånd eller anmälan.

Till oss kan du anmäla om observerade missförhållanden som medför risk för förorening av miljön. Exempel på sådana olägenheter är olovliga sopti ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 1.4.2024