suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Esbo stad

Miljöpedagogik

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Miljöpedagogiken stöder individer och samfund så att deras värden, kunskaper, färdigheter och verksamhetsmetoder ändras i enlighet med hållbar utveckling och så att deras miljömedvetenhet stärks. Utöver kunskap är det viktigt med erfarenheter, upplevelser och egna insatser.

Inspiration och stöd för det miljöpedagogiska arbetet kan fås i Naturens hus Villa Elfvik, Finlands naturum Haltia samt på ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Esbo stad

Ansvarig för tjänsten

Esbo stad
Ansvarig för texten: Esbo stad
Uppdaterad: 1.4.2024