suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Östra Nylands välfärdsområde

Mentalvårdstjänster för vuxna

  • Tjänst
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Mentalvårdstjänsterna i Östra Nylands välfärdsområd ger dig stöd, handledning och vård om du lider av lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa eller om du genomgår en livskris.

Om du oroar dig för din egen eller en närståendes psykiska hälsa, tveka inte att föra saken på tal. Alla enheter inom social- och hälsovården ger dig handledning och rådgivning om hur du uppsöker mentalvårdstjänsterna. Du få ...

Gör så här

Gå till terapinavigatorn och fyll i det frågeformulär som finns där. Spara den kod som du får.

Ring till rådgivnings- och tidsbokningsnumret vid Östra Nylands centraliserade mental- och missbrukarvård.

Tala om för den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvård som ger dig råd i telefon vad du fick för kod i terapinavigatorn.

För vem och på vilka villkor

Våra tjänster är i regel avsedda för klienter som bor i Östra Nylands välfärdsområdet och är minst 22 år gamla och som inte omfattas studerandehälsovården eller företagshälsovården. Du behöver ingen remiss.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med mentalvårdstjänster avses verksamhet som strävar efter att förebygga, lindra och behandla psykiska störningar och deras följder. Till mentalvårdstjänsterna hör också förebyggande arbete och att utveckla invånarnas levnadsförhållanden så att de stöder den mentala hälsan.

I praktiken innebär mentalvårdstjänster undersökning, vård och rehabilitering av psykiska störningar. Till tjänsterna hör också handledning, rådgivning och psykosocialt stöd för den som behöver dem. Mentalvårdstjänster erbjuds inom socialvården och primärvården, till exempel vid social- och hälsovårdscentraler, samt inom den psykiatriska specialiserade sjukvården som öppenvård eller sjukhusvård.

Servicen tillhandahålls av

Östra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Östra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Östra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 1.11.2023