suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mentalvårdstjänster för vuxna

  • Tjänst
  • 6 kommuner
  • Offentlig tjänst

Keusotes mentalvårdstjänster ger hjälp, stöd, råd, vård och hänvisning till vård vid lindriga eller måttliga psykiska problem eller kriser i livssituationen, när primära vårdformer är otillräckliga. Vi erbjuder samtalshjälp för att kartlägga din livssituation samt stöd i att fundera över frågor som gäller psykiska problem och att hitta resurser. Vi ger stöd i att korrigera missförhållanden i livet ...

Gör så här

Om du vill söka mentalvårdstjänster för vuxna ska du kontakta klienthandledningen för mentalvårds- och missbrukartjänster. Tjänsterna är i huvudsak tillgängliga med tidsbokning.

Om du redan har en aktiv klientrelation eller vårdrelation, kontakta din egen kontaktperson. Vid behov kan du fråga efter kontaktuppgifterna till din egen kontaktperson i klienthandledningen för mentalvårds- och missbrukartjänster för vuxna.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Tjänsterna är i regel avsedda för klienter som fyllt 18 år och som inte omfattas av studerandehälsovården eller företagshälsovården.

Mentalvårdstjänster för minderåriga ordnas på ungdomsstationerna.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Mellersta Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 9.2.2024