suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Medling vid brott och tvister

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Medling är en frivillig och kostnadsfri tjänst för parterna i ett brott eller en tvist, där utbildade, opartiska medlare hjälper parterna att möta varandra och hantera ärendet på ett konstruktivt sätt. Medlarna har tystnadsplikt och får med andra ord inte berätta för någon om det som händer under medlingen. I medlingen har parterna möjlighet att påverka hur deras ärende ska avgöras. Det är till ex ...

Gör så här

Kontakta medlingsbyrån för att inleda ärendet. I tvistemål krävs ingen brottsanmälan utan du kan direkt lämna in ett initiativ till medlingsbyrån.

Initiativet till medling kan också tas av polis, åklagare, en myndighet eller en minderårigs vårdnadshavare eller annan laglig företrädare. I fall av våld i nära relationer kan endast polis eller åklagare ta initiativ till medling.

Medlingsbyråns medlingshandledare och ansvarspersoner bedömer om tvisten eller brottet lämpar sig för medling. Vid bedömningen tillämpas de kriterier som fastställs i lag. Medlingsbyrån kontaktar parterna, ordnar vid behov separata möten och skaffar den information och de handlingar som hänför sig till ärendet.

För vem och på vilka villkor

En part i ett brott eller en tvist, en vårdnadshavare, intressebevakare eller annan laglig företrädare, polis, åklagare eller annan myndighet kan lämna in ett initiativ till medling hos medlingsbyrån.

Vid våldsbrott mot den misstänktes make/maka, barn, förälder eller annan nära anhörig kan endast polis eller åklagare ta initiativ till medling.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 24.1.2024