suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Material- och informationstjänst/arkivtjänst

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Offentliga handlingsdokument kan begäras för visning. Hjälp fås om användningen av arkivet eller om dokument som rör dig personligen.

Gör så här

Handlingar kan begäras för påseende per e-post, telefon, brev eller genom att själv besöka stället.

Handlingsdokument kan begäras genom e-post, telefon, i skriftlig form, eller personligen vid besöksställe. Material- och informationsförfrågningar görs i första hand i nättjänst.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Myndighetsverksamheten och dess handlingarna är i regel offentlig. Handlingarna är alltså offentliga, om inte annat bestäms i lagen. Om handlingen är hemlig, är myndigheten skyldig att motivera beslutet om hemlighållande. Dessutom har alla i huvudsak rätt att få information om handlingar som gäller dem själva, även om det i lagen skulle ha bestämts att de ska hemlighållas.

Myndigheten ska ordna dokumentförvaltningen så att medborgarna enkelt får tillgång till handlingarna och informationen i dem. I material- och informationstjänsten håller dokumentförvaltning handlingar tillgängliga för allmänheten och bistår vid användningen av arkiven.

Servicen tillhandahålls av

Malax kommun

Ansvarig för tjänsten

Malax kommun
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 17.12.2019