suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sjundeå kommun

Marktäktstillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Sjundeå
  • Offentlig tjänst

Marktäkt av sten, grus, sand, lera, mull, krossad sten och sprängsten inverkar alltid på områdets landskapsvy och nturförhållanden. Därtill får grustäkt till stånd växlingar i grundvattenkvaliteten och ökar nedsmutsningsrisken.

Marktäkt för annat än husbehov kräver huvudsakligen tillstånd. Tillståndet ansöks hos kommunens miljöskyddsmyndighet. För täkt till husbehov krävs i regel inte tillstånd, ...

Gör så här

Marktäktstillstånd ansökan görs elektroniskt via Lupapiste.fi tjänsten. Lupapiste är en e-tjänst där du kan sköta alla ärenden med myndigheter elektroniskt. Tillstånd och anmälningar gällande miljön levereras till miljöskyddsmyndigheterna via Lupapiste.

Ta kontakt ifall du inte kan använda Lupapiste för att uträtta dina ärenden.

Mer information om tillstånd i samband med marktäkt finns på Miljöförvaltningens webbsidor.

Servicen tillhandahålls av

Sjundeå kommun

Ansvarig för tjänsten

Sjundeå kommun
Ansvarig för texten: Sjundeå kommun
Uppdaterad: 15.6.2023