suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Lekparker

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Det finns lekparker Lekparkernas skick och renhet övervakas regelbundet för att trygga användarnas säkerhet och trivsel. Målet är att utveckla parkerna till maximalt säkra och stimulerande områden, där hela familjen trivs.

Gör så här

Lekparkerna är fria att använda.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kommunens lekparker erbjuder trygga, mångsidiga och trivsamma lekmiljöer. Kommunen granskar lekparkens säkerhet flera gånger om året. Vårdåtgärderna har definierats på nationell nivå.

Lekparkerna kan ha personal på plats kontinuerligt eller tidvis eller vara oövervakade. Kommunen kan ordna ledd verksamhet för barn och skolelever i lekparken.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 5.12.2019