suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Kultur

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Kulturtjänsterna ordnar kulturevenemang och -aktiviteter för kommuninvånare i olika åldrar och för turister som kommer till Borgå.

Kulturtjänsterna svarar för att J. L. Runebergs hem och Walter Runebergs skulptursamling hålls öppet.

Kulturtjänsterna ordnar också aktiviteter i museerna för bl.a. kulturfostran för daghem och skolor. Museibesök och guidningar är gratis för skol- och daghemsgrupper ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 31.1.2024