suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Kultur

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Kulturtjänsterna ordnar kulturevenemang och -aktiviteter för kommuninvånare i olika åldrar och för turister som kommer till Borgå.

Kulturtjänsterna svarar för att J. L. Runebergs hem och Walter Runebergs skulptursamling hålls öppet. Kulturtjänsterna ordnar också aktiviteter i museerna för bl.a. daghem och skolor. Museibesök och guidningar är gratis för skol- och daghemsgrupper från Borgå.

De utställningslokaler som kulturtjänsterna förvaltar är Konsthallen i Konstfabriken och Galleri Gamla Kaplansgården i Gamla Borgå. Utställningar i dessa lokaler ordnas i samarbete med Konstföreningen i Borgå och Borgå Konstnärsgille. Inträdet till utställningarna är gratis.

I Konstfabrikens Studio ordnas verkstäder för både barn, barnfamiljer och andra kommuninvånare. Kulturtjänsterna ordnar och stöder också evenemang i Konstfabriken och i Kulturhuset Grand.

Mer information finns på kulturtjänsternas webbplats.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 15.7.2020