suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Kompletterande småbarnspedagogik för barn i förskoleåldern

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Förskoleundervisning ges på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Morgonen före förskolan och eftermiddagen efter förskolan är kompletterande småbarnspedagogik.

I Sibbo arrangeras förskola både i skolorna och i daghemmen. Efter förskoleundervisningen avhämtas barnen eller forstätter kompletterande småbarnspedagogik i sin egen grupp.

Förskola på svenska i norra Sibbo

  • Kyrkoby skola
  • Södra Pai ...

Gör så här

Familjerna informeras om anmälan till förskolan och skolan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förskoleundervisning ges fyra timmar om dagen på förmiddagarna. Om barnet deltar i förskoleundervisningen på daghemmet består eftermiddagen efter undervisningen av normal daghemsverksamhet. Efter förskoleundervisning som ordnas i en lågstadieskola får barnen antingen åka hem eller tillsammans med följeslagare till ett daghem eller till exempel till någon klubb.

Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen, eller i verksamhet som uppnår dess mål, under läsåret före läroplikten börjar.

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 10.5.2023