suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Kompletterande eller förebyggande utkomststöd

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Kompletterande eller förebyggande utkomststöd är avsedd för boendeutgifter eller för särskilda situationer där klienten behöver stöd eller inte får grundläggande utkomststöd. Man kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd både på basis av beviljande eller avslag av ansökan om grundläggande utkomststöd.

Gör så här

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos Folkpensionsanstalten. Beslut om behovsprövat kompletterande och förebyggande utkomststöd fattas hos socialväsendet. Du kan ansöka om behovsprövat utkomststöd i samband med ansökan om grundläggande utkomststöd hos Folkpensionsanstaltet. Folkpensionsanstalten överför den prövningsbaserade delen av ansökningen till kommunen. Om du har ett beslut om utkomststöd som är i kraft kan du ansöka om behovsprövat utkomststöd direkt hos socialkontoret.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan sökas hos socialvården i området efter att personen först har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA. Ansökan kan lämnas in till FPA samtidigt som du ansöker om grundläggande utkomststöd. Beslut om utkomststöd får man senast inom sju vardagar. Om situationen är brådskande kan beslutet fås redan följande vardag efter att ansökan lämnats in.

Syftet med stödet är att trygga personens utkomst och främja personens förmåga att klara sig på egen hand. Stöd kan också erhållas för särskilda eller exceptionella situationer, till exempel för kostnader som orsakas av födelsen av ett barn eller begravning av en närstående.

Förebyggande stöd kan erhållas för att förbättra personens livssituation av anledningar som betraktas som nödvändiga. Stöd kan beviljas exempelvis för att lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller en plötsligt försämrad ekonomisk ställning.

Servicen tillhandahålls av

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite

Ansvarig för tjänsten

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 1.1.2023