suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Kompletterande eller förebyggande utkomststöd

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite
Område: Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Kompletterande eller förebyggande utkomststöd är avsedd för boendeutgifter eller för särskilda situationer där klienten behöver stöd eller inte får grundläggande utkomststöd. Man kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd både på basis av beviljande eller avslag av ansökan om grundläggande utkomststöd.


Gör så här

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos Folkpensionsanstalten. Beslut om behovsprövat kompletterande och förebyggande utkomststöd fattas hos socialväsendet. Du kan ansöka om behovsprövat utkomststöd i samband med ansökan om grundläggande utkomststöd hos Folkpensionsanstaltet. Folkpensionsanstalten överför den prövningsbaserade delen av ansökningen till kommunen. Om du har ett beslut om utkomststöd som är i kraft kan du ansöka om behovsprövat utkomststöd direkt hos socialkontoret.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Kompletterande eller förebyggande utkomststöd söks hos kommunen. Kompletterande stöd kan erhållas för sådana boendekostnader för vilka det inte är möjligt att få grundläggande utkomststöd. Stöd kan också erhållas för särskilda eller exceptionella situationer, till exempel för kostnader som orsakas av födelsen av ett barn eller begravning av en närstående. Förebyggande stöd kan erhållas för att förbättra personens livssituation av anledningar som betraktas som nödvändiga. Stöd kan beviljas exempelvis för att lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller en plötsligt försämrad ekonomisk ställning.

Den sökande ska först ansöka om beslut om grundläggande utkomststöd hos FPA. Kompletterande och förebyggande utkomststöd kan ansökas på grund av både ett beviljande eller avvisande FPA-beslut. Ansökningarna kan lämnas till FPA samtidigt som man ansöker om grundläggande utkomststöd, varvid FPA vidarebefordrar ansökningarna till kommunen.

Kommunens socialmyndighet fattar beslut inom sju vardagar, i brådskande fall redan på den vardag som följer på inlämningen av ansökan.


Servicen tillhandahålls av: 
Mellersta Österbottens social- och hälsovårssamkommun Soite