suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Kimitoöns kommun

Kommunal familjedagvård

  • Tjänst
  • Kimitoön
  • Offentlig tjänst

På Kimitoön finns för närvarande 12 tvåspråkiga familjedagvårdare som arbetar i sina egna hem.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan vården inleds.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte är läropliktigt kan få vård.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn i familjedagvården vid sidan av daghemmen. Familjedagvård är småbarnspedagogik som ordnas i vårdarens eller barnets hem.

En familjedagvårdare får ha högst fyra barn under skolåldern i heldagsvård och en förskolelev eller skolelev i deldagvård. Familjedagvårdarens egna barn under skolåldern räknas med. En plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn inom familjedagvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKimitoöns kommun
Ansvarig för tjänstenKimitoöns kommun
Område Kimitoön
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Kimitoöns kommun
Uppdaterad: 30.3.2020