suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Kommunal dagvård

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Kristinestads stad
Område: Kristinestad
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

I Kristinestad finns 4 kommunala daghem, antalet barn i dag vård uppgår för närvarande till ca 300. Inom kommunen finns familjedagvårdare i eget hem och två gruppfamiljedaghem. Dagvård erbjuds både på finska och svenska. Eftermiddagsvård för förskoleelever och skolelever i årkurserna ett och två finns på daghemmen.

Barnomsorgschef Hilkka Udd tel. 06-221 8509, 040-5666 018

Specialbarnträdgårdslärare Mia Rosengård tel. 0400-166 240


Gör så här

Ansök om en daghemsplats till ditt barn senast fyra månader innan dagvården ska inledas.


För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Storleken på avgiften påverkas av familjens storlek, inkomster och längden på vårddagarna.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn under 7 år kan få dagvård som ordnas av kommunen. I praktiken ordnas dagvård av en eller flera kommuner tillsammans, av privata aktörer eller av föreningar och andra samfund som kommunen köper tjänsten av.

Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets mognad, utveckling och inlärning samt främja barnets välbefinnande. Varje barn inom dagvården får en plan för småbarnspedagogik.

Kommunal dagvård kan vara antingen heltidsvård eller deltidsvård.


Servicen tillhandahålls av: 
Kristinestads stad