suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Kioskplatser

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Kioskplatser är försäljningslokaler avsedda för försälning av glass, grillprodukter eller övriga livsmedel. Kioskplatserna konkurrensutsätts och delas ut för ett år i taget. Staden har en option att förlänga ett kontrakt med företagare utan konkurrensutsättning för maximalt två år följande det första verksamhetsåret. För en del av glasskiosker finns särskilda krav.

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Borgå stad

Ansvarig för tjänsten

Borgå stad
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 30.1.2023