suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Östra Nylands välfärdsområde

Kemikalietillsyn i Östnyland

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Om du ska hantera eller förvara farliga kemikalier i större utsträckning bör du göra en anmälan om verksamheten på förhand till räddningsverket.

Gör en anmälan om kemikalier som har klassificerats som farliga för hälsa, miljö eller som utgör en fysikalisk fara. Anmälan bör göras i god tid innan den industriella behandlingen eller förvaringen inleds.

Räddningsverket övervakar industriell behandli ...

Gör så här

Anmälan bör göras i två exemplar i god tid innan den industriella behandlingen eller förvaringen inleds. Verksamheten får inte idkas utan anmälan. Mer information får du av jourhavande brandinspektören vid Räddningsverket i Östra Nyland eller av Tukes.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Innan farliga kemikalier och explosiva varor används och förvaras ska en notifikation göras.

Anmälan ska göras om kemikalier som klassificerats som på grund av hälsofara, miljöfara eller fysikalisk fara.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ger information om farliga kemikalier och tillstånd i anslutning till dem. Hanteringen och lagringen av farliga kemikalier delas upp i liten och omfattande. Uppdelningen bygger på både mängden kemikalier och på hur farliga de är. Om hantering och lagring i liten skala görs anmälan till räddningsmyndigheten. Hantering och lagring i en stor omfattning anmäls till Säkerhets- och kemikalieverket.

Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor

Servicen tillhandahålls av

Östra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Östra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Östra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 31.1.2023