suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Jourhjälpen 116 117

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Ring jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 innan du söker dig till jouren. När din hälsostation är stängd kan du också fråga råd vid plötsliga hälsoproblem. Jourhjälpen hänvisar dig till rätt vårdställe eller ger dig anvisningar för egenvård. Jourhjälpen betjänar dygnet runt.

På telefonen svarar sjuk- och hälsvårdare som utbildats för uppgiften. Vid behov konsulterar de läkare. Om de inte kan svara på samtalet genast kan du lämna bud om återuppringning. Om du fått remiss till jouren kan du söka dig direkt till jourpolikliniken. I livshotande situationer (t.ex. hård bröstsmärta, andningssvårighet, medvetslöshet, förlamningssymtom, kramper) ring nödnummer 112.

Jourhjälpen betjänar på nummer 116 117 (samtalspris 0 euro)

För vem och på vilka villkor

Jourhjälptjänsten för helsingforsbor ordnas av Helsingfors stad. Samma tjänst för det övriga HUS-området ordnas av HUS. Verksamheten ska bli riksomfattande till slutet av 2020.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 13.4.2021