suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Intressebevakning

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Oikeusapu ja yleinen edunvalvonta
Område: nationell
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

För en person, som på grund av omyndighet, sjukdom eller frånvaro eller av någon annan orsak inte själv kan bevaka sina intressen eller sköta sina ärenden som kräver åtgärder och som inte på annat sätt blir skötta på lämpligt sätt kan förordnas en intressebevakare.


Servicen tillhandahålls av: Itse tuotettu palvelu ja ostopalvelu (köpt tjänst eller annat avtalsförhållande)