suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Informations- och rådgivningstjänster för ungdomar

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Närpes är medlemskommun i ungdomsportalen Decibel. Decibel är en tvåspråkig portal för ungdomar i åldern 13-25. Här finns information om aktuella händelser i Österbotten, en informationsbank med pålitlig info inom olika ämnen samt en frågespalt. Decibels verksamhet styrs av en ledningsgrupp bestående av de tjänstemän som är ansvariga för ungdomsverksamheten i respektive medlemskommun.

För vem och på vilka villkor

Informations- och rådgivningstjänsterna är avsedda för ungdomar under 29 år.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ungdomar under 29 år har rätt till informations- och rådgivningstjänster för unga. Tjänsten kan vara personlig eller genomföras till exempel som en webbtjänst. Ungdomarna kan också själva fungera inom tjänsten som kamratstödsinformatörer och -rådgivare för varandra.

Frågor som utreds i informations- och rådgivningstjänsten kan gälla till exempel boende, sysselsättning, studier, arbete utomlands, kurser, möjligheter till utbytesstudier, resor, hälsa, människoförhållanden, hobbyer och rättigheter.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 11.8.2021