suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Idrottshallar

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Idrottsservices förfogar över sex idrottshallar samt Stensböle skidhall, Tali fotbollshall, Bollkvarnen och Tölö sporthall.

För vem och på vilka villkor

Servicesedel kan användas vid tjänsten.

Kunnan konserniyhteisö Helsingin konserni 0201256-6

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 17.6.2021