suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Hyresinkomster

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Hyresinkomster och kostnader som hänför sig till dem ska alltid deklareras i beskattningen. Deklarera dessa uppgifter, även om det inte kvarstår någon skatt att betala efter att kostnaderna dragits av. Hyresinkomster är kapitalinkomster som beskattas enligt kapitalinkomstskattesatsen.

Gör så här

När du får hyresinkomster lönar det sig att ändra skattekortet eller ansöka om förskottsskatt. Då inflyter skatten i realtid och du undviker att få kvarskatt på grund av hyresinkomster.

När du får den förhandsifyllda skattedeklarationen, kontrollera uppgifterna i deklarationen. Om hyresinkomsterna inte finns med på skattedeklarationen eller om uppgifterna behöver korrigeras, korrigera dem i första hand i MinSkatt senast det datum som anges i deklarationen.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023