suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Österbottens välfärdsområde

Hudpolikliniken

  • Tjänst
  • 14 kommuner
  • Offentlig tjänst

På hudpolikliniken undersöker och vårdar vi olika hudsjukdomar: hudtumörer, psoriasis, eksem, autoimmuna sjukdomar, grav akne, svårskötta sår och allergier. Vi gör bl.a. hudbiopsier, frysbehandlingar, PDT-behandlingar, allergiutredningar och ger ljusbehandlingar i olika former. Ljusbehandling ges även i Kristinestad och Jakobstad.

Gör så här

Vård inom specialsjukvård kräver remiss från en läkare. Remissen fås från en läkare på hälsovårdcentral, privat läkarstation eller arbetshälsovård.

Tillgången till vård definieras av lag om klientavgifter inom social- och hälsovård. Icke-brådskande sjukvård kräver en remiss. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att en remiss har mottagits vid den specialiserade sjukvården. Behovet av specialiserad sjukvård eller undersökningar bedöms av den läkare som tagit emot remissen.

Servicen tillhandahålls av

Österbottens välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Österbottens välfärdsområde
Ansvarig för texten: Österbottens välfärdsområde
Uppdaterad: 17.1.2024