suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Hjälpmedelstjänsten

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Ett hjälpmedel är en apparat eller ett redskap med hjälp av vilket människans funktionsförmåga kan främjas när en sjukdom, ett handikapp eller åldrande gjort att det blivit svårare att klara sig i vardagen och att delta i vardagen hemma eller i någon annan miljö.

Behovet av hjälpmedel kan konstateras av en klient, av en närstående eller av en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården som känner klienten. Det individuella hjälpmedelsbehovet antecknas i vård- och rehabiliterings- eller serviceplanen. En bedömning hjälpmedelsbehovet görs och ett utlåningsbeslut fattas alltid individuellt. I fråga om personliga hjälpmedel som blir klientens egna gör man en betalningsförbindelse.

Vid hjälpmedelscentralen görs individuella och krävande bedömningar. Där sköts också beslutsfattandet, utlåningen och servicen i fråga om hjälpmedel förknippade med dessa bedömningar. Utlåningarna i Kannus, Kronoby, Perho, Toholampi och Dunkars sköter bedömningen i fråga om och utlåningen av de bashjälpmedel som det finns störst behov av.

Hjälpmedel kan returneras till vilken hjälpmedelsutlåning som helst.

Gör så här

Från hjälpmedelsutlåningen kan du låna det hjälpmedel du behöver när det är fråga om bashjälpmedel för rörelse eller hygien. För utlåning av andra hjälpmedel krävs rekommendation av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

För vem och på vilka villkor

Vi producerar hjälpmedelstjänster för klienter i alla åldrar i enlighet med kriterierna för att lämna ut hjälpmedel.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förutsättning för att få hjälpmedel för medicinsk rehabilitering är att en expert inom branschen har konstaterat behovet av hjälpmedel. Experten kan beroende av fall vara till exempel en läkare, fysioterapeut, ergoterapeut eller konditionsskötare. Hjälpmedel är bland annat rullstolar, promenadkäppar, duschstolar samt hjälpmedel för syn, hörsel och kommunikation.

Hjälpmedel kan lånas för en kort tid utan expertens utlåtande. Bland annat kryckor, promenadkäppar, toalettförhöjningar, sängförhöjningar, rullstolar och olika gångställningar kan lånas avgiftsfritt från den offentliga hälso- och sjukvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 24.2.2022