suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Hjälpmedelstjänsten

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Ett hjälpmedel är en apparat eller ett redskap med hjälp av vilket människans funktionsförmåga kan främjas när en sjukdom, ett handikapp eller åldrande gjort att det blivit svårare att klara sig i vardagen och att delta i vardagen hemma eller i någon annan miljö.

Behovet av hjälpmedel kan konstateras av en klient, av en närstående eller av en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården som känner klienten. Det individuella hjälpmedelsbehovet antecknas i vård- och rehabiliterings- eller serviceplanen. En bedömning hjälpmedelsbehovet görs och ett utlåningsbeslut fattas alltid individuellt. I fråga om personliga hjälpmedel som blir klientens egna gör man en betalningsförbindelse.

Gör så här

Från hjälpmedelsutlåningen kan du låna det hjälpmedel du behöver när det är fråga om bashjälpmedel för rörelse eller hygien. Utlåningen av bashjälpmedel sker i Kannus, Dunkars, Perho, Kronoby, Toholampi och vid hjälpmedelscentralen i Karleby utan tidsbeställning under överenskomna öppettider.

En mer omfattande, helhetsinriktad bedömning av funktionsförmågan/behovet av hjälpmedel kan göras vid hjälpmedelscentralen, hemma hos klienten, på daghem/i skolan eller på arbetsplatsen, t.ex. när det är fråga om aktivrullstol eller barnens hjälpmedel. Det här sker med tidsbeställning liksom också mätningar och provningar i fråga om individuella hjälpmedel, t.ex. ortoser.

För vem och på vilka villkor

Hjälpmedelstjänsten och hjälpmedlen är avgiftsfria för en klient. Hjälpmedel lånas ut för bestämd tid och de måste returneras genast när de inte längre behövs.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Förutsättning för att få hjälpmedel för medicinsk rehabilitering är att en expert inom branschen har konstaterat behovet av hjälpmedel. Experten kan beroende av fall vara till exempel en läkare, fysioterapeut, ergoterapeut eller konditionsskötare. Hjälpmedel är bland annat rullstolar, promenadkäppar, duschstolar samt hjälpmedel för syn, hörsel och kommunikation.

Hjälpmedel kan lånas för en kort tid utan expertens utlåtande. Bland annat kryckor, promenadkäppar, toalettförhöjningar, sängförhöjningar, rullstolar och olika gångställningar kan lånas avgiftsfritt från den offentliga hälso- och sjukvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 22.6.2020