suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Hittedjurstjänster

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

Om du stöter på en herrelös katt eller hund kan du ta om hand djuret och överlämna det till ett hittedjurshem.

Herrelösa hundar i Sibbo och Borgå tas mot av Kungsbackan kotieläinpiha. Herrelösa katter och små djur tas emot av Tolkis katthus.

Gör så här

Ring hittedjurshemmet innan du hämtar djuret dit.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En herrelös hund, katt eller motsvarande små sällskaps- eller hobbydjur som omhändertagits kan överlämnas till ett hittedjurshem som ordnas av kommunen eller flera kommuner gemensamt för tillfällig skötsel.

Hittedjurshemmet förvarar ett omhändertaget djur i minst 15 dagar. Därefter har hittedjurshemmet rätt att sälja, överlåta eller avliva djuret.

Vilda djur som omhändertagits på grund av sjukdom eller skada bör befrias, om man kan anta att djuret utan problem anpassar sig till ett liv i naturen. Om ett djur inte kan släppas ut och skötsel inte kan ordnas, ska djuret avlivas.

Djurets ägare eller innehavare kan bli tvungen att betala ersättning för kostnader till följd av djurets omhändertagande, skötsel och eventuell avlivning.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 23.9.2021