suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Soite

Hemvård

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet med hemvård är att ge klienter trygg vård och omvårdnad. Hemvården försöker också främja klienternas funktionsförmåga och möjligheter att klara sig på egen hand. Hemvården stöder hemmaboende klienter i de dagliga funktioner som hen inte klarar av själv (till exempel ätande, att tvätta sig eller wc-besök).

Genom omvårdnad som planeras individuellt styr, stöder och hjälper man klienten. Målet ...

Gör så här

Soites enhet för klienthandledning och öppenvårdstjänster samordnar tjänster som ordnas för äldre i hemmet och som främjer rehabilitering. Kontakta klienthandledning och öppenvårdstjänster när en äldre behöver stöd för att bo hemma och ännu inte omfattas av tjänsterna.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Till hemvården hör tjänster som ges i hemmet och hemsjukvård. Till tjänster som ges i hemmet hör vård och omsorg, stöd för klienten att klara sig i vardagen och upprätthållande av klientens funktionsförmåga. Hemsjukvård är en hälso- och sjukvårdstjänst som klienten tillfälligt får hemma för behandling av sin sjukdom. Vid behov kan man få hemvård under alla tider på dygnet.

Klientavgifterna inom hemvården påverkas till exempel av mängden vård som behövs samt klientens inkomster och eventuell krigsinvaliditet.

Servicen tillhandahålls av

Soite

Ansvarig för tjänsten

Soite
Ansvarig för texten: Soite
Uppdaterad: 12.2.2024