suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Hemvård

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Hemvården baserar sig alltid på en bedömning av klientens funktionsförmåga och hälsotillstånd på basis av vilken man gör en bedömning av det individuella behovet av vård och hjälp.

Genom omvårdnad som planeras individuellt handleder stöder och hjälper man klienten att klara av dagliga funktioner och vård på egen hand eller med hjälp av stöd. Bedömningen av behovet av vård och hjälp är fortlöpande, och målet är att upprätthålla och förbättra klientens funktionsförmåga. När det gäller regelbunden städning i hemmet hänvisas klienten till att anlita en privat serviceproducent.

Hemvårdsbesöken genomförs antingen med hjälp av ett videosamtal eller som fysiska hembesök. Vid läkemedelsbehandling kan man använda en läkemedelsrobot till hjälp.

Hemvården består av sju hemvårdsdistrikt. Varje distrikt leds av en serviceförman som ansvarar för ett antal yrkesövergripande team som består av yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Gör så här

Man blir hemvårdsklient via en bedömning av servicebehovet som utförs av servicehandledare inom Soites klienthandledning och öppenvårdstjänster.

För vem och på vilka villkor

Hemvård är avsedd för personer som inte kan använda öppenvårdstjänster som är avsedda för alla kommuninvånare på grund av sin nedsatta funktionsförmåga. Hemvården baserar sig alltid på en bedömning av klientens funktionsförmåga och hälsotillstånd. Utifrån den bedömer man det individuella vård- och hjälpbehovet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Hemvård omfattar hemservice och hemsjukvård. Hemservice innebär att man ger klienten vård och omsorg, stöder klienten att klara av vardagen och upprätthåller klientens funktionsförmåga. Hemsjukvård är en hälso- och sjukvårdstjänst som tillfälligt ges i patientens hem för att vårda personens sjukdom.

Hemvårdens klientavgifter påverkas av hur mycket vård som behövs, den vårdbehövandes inkomster och till exempel eventuell krigsinvaliditet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 11.3.2022