suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Hemsjukhuset

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Helsingfors hemsjukhus sköter patienter som behöver vård på sjukhusnivå i sitt hem. Hemsjukhuset arbetar dygnet runt.

Hemsjukhusets tjänster omfattar t.ex. IV-antibiotikabehandling och blodtransfusioner och palliativ vård.

Läkare finns på plats tjänstetid.

Hemsjukhuset fungerar på tre områden i Helsingfors (se länkarna).

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I vissa situationer kan en patient få sjukhusvård i hemmet. Vården planeras och genomförs av den vårdande läkaren. Hemsjukhusvård ges med patientens samtycke. Ett villkor är att patienten är i tillräckligt gott skick och att de vårdåtgärder som sjukdomen kräver kan genomföras även hemma. Vid planering av hemsjukhusvård beaktas alltid även den övergripande situationen i hemmet och eventuella andra familjemedlemmar.

Sjukhusvård som ges i hemmet är ett alternativ till vård på sjukhus. Den förutsätter vanligen att vårdpersonal gör hembesök eller att patienten besöker sjukhuset enligt planen och situationen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 20.10.2020