suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Hemservice för barnfamiljer

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Hemservice för barnfamiljer är en del av familjecentrets tjänster inom familjesocialarbetet. Med familjecentret avses en helhet av tjänster där din familj kan hitta tjänster som riktar sig till barn, ungdomar och familjer och främjar välbefinnande, hälsa, tillväxt och utveckling, tjänster för tidigt stöd, vård och rehabilitering samt specialtjänster.

Hemservice för barnfamiljer är systematiskt ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Du kan få tillfällig hjälp och tillfälligt stöd med låg tröskel från hemservice för barnfamiljer om din familj har barn eller unga under 18 år och till exempel:

- nedsatt funktion på grund av förlossning, sjukdom, skada eller liknande orsaker, såsom utmattning

- en krissituation eller på annat sätt utmanande livssituation

- en annan särskild livssituation (familjen till exempel är en flerlingsfamilj eller har ett barn med funktionsnedsättning).

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 20.3.2023