suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hekas hyresbostäder

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Du kan ansöka om en Heka-hyresbostad genom att fylla i en bostadsansökan. Innan du skickar in din ansökan, bekanta dig med ansökningsanvisningarna, urvalskriterierna och bostadsområdena.

Du kan inte själv välja en specifik bostad. När bostäder blir lediga, erbjuder vi dig en bostad som motsvarar dina behov i fråga om bostadens läge och egenskaper. Du kan endast ansöka om specifika bostäder i ny ...

Gör så här

Ansök om en Heka-hyresbostad - Sähköposti: asunnonhaku@hel.fi

För vem och på vilka villkor

I valet av invånare prioriteras de med det mest brådskande bostadsbehovet, minst resurser och minst inkomster.

När du ansöker om en bostad, ska du ha en finsk personbeteckning. Heka tillämpar inkomstgränser vid val av boende.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som söker hyresbostad kan göra en förfrågan om hyresbostad till kommunen. Hyresbostäder som ägs av kommunen är vanligtvis byggda med statsstöd och har för valet av hyresgästen kriterier som förordnats i lagen.

Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda sina kommuninvånare hyresbostäder, men till kommunens uppgifter hör att utveckla bostadsförhållandena inom sitt område. Syftet med att utveckla bostadsförhållandena är att kommuninvånarnas möjlighet till skäligt boende ska tryggas. De flesta kommuner låter bygga hyresbostäder och erbjuder dem för uthyrning antingen direkt till kommuninvånarna eller via ett hyreshusbolag som de grundat.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Stadsmiljösektorn
Uppdaterad: 31.3.2024