suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands välfärdsområde

Handledning som stöder integrationen

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Syftet med handledningen som stöder integrationen är att främja en smidig vardag för en klient som flyttat till Finland och hens familj i deras egen livsmiljö. Målet är att öka klientens självständighet, delaktighet och välbefinnande.

Handledningen som stöder integrationen kan vara kortvarig eller ett längre intensivt samarbete. Det kan till exempel handla om vägledning och handledning i boend ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

- Tjänsten är avsedd som stöd för en klient som flyttat till Finland och hens familj.

- Stödet koncentreras till det inledande skedet av integrationen.

- Beviljandet av stödet baseras på en bedömning av servicebehovet eller en klientplan som görs tillsammans med en yrkesutbildad person inom socialvården och klienten.

Servicen tillhandahålls av

Västra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Västra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Västra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 1.4.2023