suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Hälsoundersökningar av arbetslösa

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Arbetslösa har rätt till hälsogranskning. TE-byrån ombesörjer att den arbetslösa kallas till hälsogranskning genom att remittera klienten till den som utför hälsogranskningen. Kallelse till hälsogranskningen skickas hem per brev. Hälsogranskningen utförs oftast av en vårdare som vid behov hänvisar vidare till vård eller andra tjänster.

En hälsoundersökning omfattar i allmänhet olika mätningar ss. ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I hälsoundersökningen för arbetslösa ingår i allmänhet mätningar med vilka man konstaterar bland annat viktindex och blodtryck samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen är ett samtal på mottagningen där man går igenom frågor som gäller personens hälsa, psykiska hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symtom. Vid hälsoundersökningen av arbetslösa fästs särskild uppmärksamhet vid omständigheter som kan påverka livskompetensen och arbetsförmågan.

Den som utför hälsogranskningen ger anvisningar om lämplig kost, motion och egenvård. Om det vid undersökningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisar patienten patienten vidare. Vid hälsogranskningen kan man också fastställa behov av rehabilitering för att stärka eller återställa arbetsförmågan.

Kontakta social- och hälsocentralen om du vill genomgå hälsoundersökningen för arbetslösa.

Servicen tillhandahålls av

Närpes Stad

Ansvarig för tjänsten

Närpes Stad
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 31.10.2022