suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Närpes Stad

Hälsoundersökningar av arbetslösa

  • Tjänst
  • Närpes
  • Offentlig tjänst

Arbetslösa har rätt till hälsogranskning. TE-byrån ombesörjer att den arbetslösa kallas till hälsogranskning genom att remittera klienten till den som utför hälsogranskningen. Kallelse till hälsogranskningen skickas hem per brev. Hälsogranskningen utförs oftast av en vårdare som vid behov hänvisar vidare till vård eller andra tjänster.

En hälsoundersökning omfattar i allmänhet olika mätningar ss. blodtryck, vikt, viktindex m.m. En viktig del av undersökningen utgörs av hälsointervjun som görs vid besöket. Frågor om personens hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symtom diskuteras. Särskild uppmärksamhet fästs vid omständigheter som kan påverka arbetsförmågan.

Den som utför hälsogranskningen ger råd om lämplig kost, motion och egenvård. Om det framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård hänvisas patienten till fortsatta åtgärder.

Feedback gällande vad som framkommit vid hälsoundersökningen skickas till TE-byrån.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Arbetslösa har rätt till hälsogranskning. Den som önskar en hälsoundersökning ska kontakta hälsocentralen. En undersökning omfattar i allmänhet olika mätningar med vilka man bland annat fastställer viktindexet och blodtrycket samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen utgörs av samtalet på mottagningen under vilket man går igenom frågor om personens hälsa, mental hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symptom. Vid hälsoundersökningen av en arbetslöshet fäster man särskild uppmärksamhet vid omständigheter som kan påverka livshanteringen och arbetsförmågan.

Den som utför hälsogranskningen ger anvisningar om lämplig kost, motion och egenvård. Om det vid granskningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisas patienten till fortsatta åtgärder. Vid hälsogranskningen kan man också fastställa behov av rehabilitering för att stärka eller återställa arbetsförmågan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNärpes Stad
Ansvarig för tjänstenNärpes Stad
Område Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Närpes Stad
Uppdaterad: 11.8.2021