suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Östra Nylands välfärdsområde

Hälsoundersökning för arbetslös

  • Tjänst
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Om du blir arbetslös, har du möjlighet att söka dig till en avgiftsfri hälsoundersökning för arbetslösa på hälsovårdarens mottagning.

Hälsoundersökningen är speciellt viktig för dig om

  • du är orolig över din hälsa
  • det har gått flera år sedan din senaste hälsoundersökning
  • det finns något som eventuellt påverkar din arbetsförmåga.

I undersökningen ingår bland annat

  • grundläggande hälsounder ...

Gör så här

Sök dig till hälsogranskning genom att kontakta tidsboknings- och rådgivningsnumret vid din hälsovårdscentral. Även social-, hälsovårds- eller sysselsättningstjänsterna kan styra dig till granskningen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I hälsoundersökningen för arbetslösa ingår i allmänhet mätningar med vilka man konstaterar bland annat viktindex och blodtryck samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen är ett samtal på mottagningen där man går igenom frågor som gäller personens hälsa, psykiska hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symtom. Vid hälsoundersökningen av arbetslösa fästs särskild uppmärksamhet vid omständigheter som kan påverka livskompetensen och arbetsförmågan.

Den som utför hälsogranskningen ger anvisningar om lämplig kost, motion och egenvård. Om det vid undersökningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisar patienten patienten vidare. Vid hälsogranskningen kan man också fastställa behov av rehabilitering för att stärka eller återställa arbetsförmågan.

Kontakta social- och hälsocentralen om du vill genomgå hälsoundersökningen för arbetslösa.

Servicen tillhandahålls av

Östra Nylands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Östra Nylands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Östra Nylands välfärdsområde
Uppdaterad: 5.4.2023