suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad

Hälso- och socialrådgivningstjänster för sprutnarkomaner

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

- hälso- och socialrådgivning kring riskbruk av droger

- byte av använda injektionsverktyg till nya

- HIV-tester

- graviditetstester

- hepatit-tester

- vaccinationer mot A- och B-hepatit

- influensavaccinationer

- veninflammationer och sårvård

- läkartjänster

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om man inte förmår sluta använda rusmedel på egen hand, ordnas kortvarig vård dygnet runt för att bryta rusmedelsspiralen. Tillnyktringsvården ger tillgång till en trygg plats för att klara av påverkan av alkohol, narkotika, läkemedel eller annat rusmedel. Vårdperioderna är i allmänhet korta: några timmar, över natten eller högst ett dygn. I samband med tillnyktringsvården får man också råd om hur man söker fortsatt vård. Enheten för tillnyktringsvård (tillnyktringsstationen) kan vara en del av en jourenhet inom hälso- och sjukvården eller förekomma i anslutning till en enhet för avgiftningsvård eller polisens häkte.

Om man inte förmår sluta använda rusmedel med hjälp av öppenvård kan man söka sig till avgiftningsvård dygnet runt via hälsovårdscentralen eller missbrukarvårdens öppenvårdsservice. Målet med avgiftningsvården är att på ett säkert sätt bryta rusmedelsspiralen och motivera till nödvändig fortsatt vård. Perioderna för avgiftningsvård varar i allmänhet några dygn.

Missbrukarvård är en långvarigare vård dit utöver missbrukarvården även hör att stödja livskompetens, mental hälsa och hjälpa till att lösa andra problem som missbruket har medfört. Missbrukarvårdsperioden kan vara två till fyra veckor.

Om personen med missbruksproblem inte själv vill ha vård, kan personen endast tas in för vård mot sin vilja om det är fråga om omedelbar livsfara, hälsan är allvarligt hotad eller om personen är våldsam och orsakar fara för andra.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenSocial- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 11.8.2022