suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hälso- och socialrådgivningstjänster för sprutnarkomaner

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

- hälso- och socialrådgivning kring riskbruk av droger

- byte av använda injektionsverktyg till nya

- HIV-tester

- graviditetstester

- hepatit-tester

- vaccinationer mot A- och B-hepatit

- influensavaccinationer

- veninflammationer och sårvård

- läkartjänster

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om man inte förmår sluta använda rusmedel på egen hand, ordnas kortvarig vård dygnet runt för att bryta rusmedelsspiralen. Tillnyktringsvården ger tillgång till en trygg plats för att klara av påverkan av alkohol, narkotika, läkemedel eller annat rusmedel. Vårdperioderna är i allmänhet korta: några timmar, över natten eller högst ett dygn. I samband med tillnyktringsvården får man också råd om hur man söker fortsatt vård. Tillnyktringsvårdenheten (tillnyktringsstationen) kan finnas som en del av en jourenhet inom hälso- och sjukvården eller i anslutning till en avgiftningsenhet eller polisens förvar.

Om man inte förmår sluta använda rusmedel med hjälp av öppenvård kan man söka sig till avgiftningsvård dygnet runt via social- och hälsovårdscentralen eller missbrukarvårdens öppenvårdsservice. Målet med avgiftningsvården är att på ett säkert sätt bryta rusmedelsspiralen och motivera till nödvändig fortsatt vård. Perioderna för avgiftningsvård varar i allmänhet några dygn.

Missbrukarvård är en långvarigare vård dit utöver missbrukarvården även hör att stödja livskompetens, mental hälsa och hjälpa till att lösa andra problem som missbruket har medfört. Missbrukarvårdsperioden kan vara två till fyra veckor.

Om den som har missbruksproblem inte själv vill ha vård, kan personen endast tas in för vård mot sin vilja om det är fråga om omedelbar livsfara eller om personens hälsa är allvarligt hotad.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Uppdaterad: 1.3.2024