suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Gymnasieutbildning

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Korsholms gymnasium är ett mångsidigt gymnasium där du själv väljer specialisering och där du trivs!

  • Kombinera teoretiska studier med idrott i Botniahallen
  • Brett språkutbud: engelska, tyska, franska, spanska och ryska
  • Många internationella projekt
  • Finska på A-nivå, B-nivå och som modersmålsinriktad finska
  • Många kurser i musik och konst

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen ger dig färdigheter att studera vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Efter gymnasieutbildningen avlägger du studentexamen som ger dig allmän högskolebehörighet.

Du kan söka in till önskad läroanstalt. Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande vid läroanstalten.

Den eftersträvade studietiden för gymnasieutbildningens lärokurs är tre år. Lärokurserna och de studier som ingår i dem mäts i studiepoäng. Lärokursen inom ramarna för gymnasieutbildningen avsedd för unga omfattar 150 studiepoäng. Studierna som ingår i lärokursen avsedd för unga har dimensionerats för heltidsstudier. Gymnasieutbildning ordnas också separat som lärokurser för vuxna.

Servicen tillhandahålls av

Korsholms kommun

Ansvarig för tjänsten

Korsholms kommun
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 3.8.2022