suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vörå kommun

Grundutbildning

  • Tjänst
  • Vörå
  • Offentlig tjänst

Den grundläggande utbildningen är allmän utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Vi har små och medelstora skolor för årskurserna 1-6 geografiskt spridda i kommunen. För årskurs 7-9 har vi Tegengrenskolan.

Vi satsar mycket på olika former av samarbete mellan skolorna och stadierna.

Vi erbjuder även finskspråkig grundläggande utbildning för årskurserna 1-6 i Oravaisten suomenkielinen koulu och i Petterinmäen koulu.

De finska eleverna i årskurserna 7-9 får sin utbildning i de finska grannkommunernas skolor.

Sammanlagt är det drygt 500 elever i grundskolan.

Skolorna arbetar interkulturellt för att främja integreringen av invandrarelever i kommunen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den grundläggande utbildningen är utbildning i enlighet med läroplanen, som stöder elevernas utveckling som människor och medlemmar i samhället samt lär ut nödvändiga kunskaper och färdigheter. Den ger alla samma behörighet till fortsatta studier på andra stadiet.

Barn som stadigvarande bor i Finland blir läropliktiga det år de fyller sju år. Läropliktigheten upphör när de har avlagt lärokurserna i den grundläggande utbildningen eller när det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten kan förlängas på grund av en skada eller sjukdom. Vuxna kan avlägga den grundläggande utbildningens lärokurser till exempel på ett vuxengymnasium eller en folkhögskola och ett arbetarinstitut.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVörå kommun
Ansvarig för tjänstenVörå kommun
Område Vörå
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Vörå kommun
Uppdaterad: 25.11.2020