suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Grundläggande yrkesutbildning

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Vid yrkesläroanstalter är det möjligt att avlägga en yrkesinriktad grundexamen, en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Den yrkesinriktade grundexamen omfattar 120 studieveckor. Den avläggs i regel på tre år. Examen leder till yrke. Efter examen kan man söka sig till arbetslivet eller studera vidare vid en högskola.

I studierna betonas inlärning av praktiska färdigheter. I studierna ingår a ...

Gör så här

Informationen för yrkesutbildningen, ärendehante... - Stadin ammatti- ja aikuisopistos e-postservice: hakutoimisto@edu.hel.fi

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Med yrkesutbildning avses grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning som leder till examen. Grundläggande yrkesutbildning som leder till examen är avsedd för ungdomar och vuxna.

Vid yrkesutbildning förvärvas kompetens inte bara vid läroanstalten, utan även på arbetsplatser och i webbutbildningsmiljöer. Varje studerande studerar efter sin egen plan och sina egna inlärningsbehov. Inlärning i arbetet ges stöd till exempel med läro- och utbildningsavtal. Den studerande kan söka sig till studierna och avlägga dem flexibelt, och numera är det också möjligt att avlägga studierna på en kortare tid än tidigare. Unga och vuxna erbjuds samma utbildningstjänster. Yrkesutbildningen ger den studerande beredskap att söka sig till högskolestudier.

För ordnandet av yrkesutbildning ansvarar kommuner, samkommuner, samfund, stiftelser eller statens affärsverk som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Ansvarig för texten: Helsingfors stad, Fostrans- och utbildningssektorn
Uppdaterad: 25.2.2024