suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Staden Iisalmi

Godkännande av biproduktanläggning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Lageranläggningar för härledda produkter (biprodukterna förstörs eller förbränns i en samförbränningsanläggning), mellananläggningar och förbränningsanläggningar enligt biproduktsförordningen ska vara godkända innan verksamheten vid dem inleds.

Gör så här

Ansök om godkännande genom att skicka en ifylld ansökningsblankett till kommunalveterinären. Innan godkännandet beviljas ska kommunalveterinären granska anläggningen för att säkerställa att anläggningen och verksamheten vid den uppfyller förutsättningarna för godkännande.

För vem och på vilka villkor

En anläggning kan godkännas om den överensstämmer med kraven i biproduktsförordningen och kommunalveterinären har granskat den före godkännandet.

Aktören ska göra en anmälan till kommunalveterinären om ändringar i verksamheten och om att verksamheten avslutas. Om en väsentlig ändring sker i verksamheten, ska ändringen godkännas innan den ändrade verksamheten inleds. Om en anläggning inte längre uppfyller förutsättningarna för godkännandet, kan godkännandet av anläggningen återtas antingen tillfälligt eller permanent.

Om aktören är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma godkännanden som för aktörer etablerade i Finland.

Ansök om godkännande med Livsmedelsverkets blankett


Tidsfrist

Godkännande ska ansökas innan verksamheten inleds.

Giltighetstid

Godkännandet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Staden Iisalmi

Andra ansvariga organisationer

Kiuruveden kaupunki, Sonkajärven kunta, Vieremän kunta

Ansvarig för tjänsten

Staden Iisalmi
Ansvarig för texten: Staden Iisalmi
Uppdaterad: 11.1.2024