suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Godkännande av anläggningar som levererar hushållsvatten eller partivattenverk

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

En anläggning som levererar hushållsvatten ska ansöka om godkännande av sin verksamhet hos den lokala hälsoskyddsmyndigheten om anläggningen har egen vattenproduktion eller -behandling.

Även ett partivattenverk ska ansöka om godkännande av sin verksamhet hos den lokala hälsoskyddsmyndigheten. Ett partivattenverk är en näringsidkare som säljer vatten till anläggningar som levererar hushållsvatten. Partivattenverk har inga slutanvändare av vatten.

Anläggningen ska ansöka om godkännande även om den utvidgar eller ändrar sin vattentäkt eller vattenbehandling i väsentlig grad. Anläggningen ska ansöka om godkännande också om det sker väsentliga förändringar i vattenkvaliteten eller -distributionen.

Verksamheten får inte inledas eller ändras förrän ansökan har godkänts.

Gör så här

Ansök om godkännande hos den hälsoskyddsmyndighet som ansvarar för kommunens ärenden.

Det är bra att kontakta miljöhälsovården innan ansökan görs. Gör en skriftlig ansökan om verksamhet som planerats i Rovaniemi, Ranua, Pello, Övertorneå eller Kolari till miljöhälsovården i Rovakaari med en ansökningsblankett (se webbplatsen). På blanketterna ser du de uppgifter som behövs för anmälan, obligatoriska bilagor som ska bifogas.

Obs! Blanketten har en föråldrad postadress, använd i första hand e-postadressen. Om ansökan eller bilagorna är i pappersform ska du lämna in dem i två (2) exemplar till miljöhälsovården.

För vem och på vilka villkor

En anläggning som levererar hushållsvatten får inte leverera vatten innan verksamheten är godkänd. Partivattenverket får heller inte inleda sin verksamhet innan godkännandet.

Anläggningen ska ansöka om godkännande även om den utvidgar sin vattentäkt eller -behandling i väsentlig grad. Dessutom ska anläggningen ansöka om godkännande om det sker väsentliga ändringar i vattenkvaliteten eller -distributionen.

Anläggningen ska göra ansökan om ändring av verksamheten minst 30 dygn innan ändringen. Anläggningen får inte ändra sin verksamhet förrän ansökan har godkänts.

Om en verksamhetsutövare är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, krävs samma godkännanden för verksamheten som för verksamhetsutövare som är etablerade i Finland.


Tidsfrist

Godkännande ska sökas 3 månader innan den planerade verksamheten inleds.

Om det är fråga om en ansökan om ändring ska du göra det senast 30 dygn innan verksamheten ändras.

Handläggningstid

En ansökan om godkännande behandlas inom 3 månader och en ändringsansökan inom 30 dygn efter att ansökan mottagits eller efter att de handlingar och utredningar som behövs för behandlingen av ansökan har inkommit. En bristfällig ansökan och begäran om komplettering fördröjer behandlingen av ansökan.

Giltighetstid

Godkännandet gäller tills vidare.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Ansvarig för tjänsten

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Ansvarig för texten: Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Uppdaterad: 27.1.2023