suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Gåvoskatt

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

En gåva innebär att egendomen överförs till en annan person utan ersättning. Om du får gåvor av samma givare för minst 5 000 euro under tre år måste du göra en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatt.

Gör så här

Gör en gåvoskattedeklaration om du måste betala gåvoskatt för gåvan. Lämna in anmälan inom 3 månader från donationsdagen. Gör gåvoskattedeklarationen i första hand i MinSkatt.

Skattens första förfallodag är cirka 3 månader efter att du har tagit emot beskattningsbeslutet.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023