suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Förskottsskatt - personkund

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Förskottsskatten är en skatt som betalas i förskott till exempel på hyresinkomster, överlåtelsevinster av egendom och inkomster från utlandet (såsom pensioner). Förskottsskatt ska betalas om skatten inte innehålls direkt från inkomsterna. Även jordbrukare och företagare betalar förskottsskatt på sina inkomster.

Förskottsskattens belopp grundar sig på en uppskattning av den beskattningsbara inkoms ...

Gör så här

Du kan ansöka om förskottsskatt, ändring av förskottsskatt eller avskrivning av förskottsskatt under skatteåret. Från december månad under skatteåret ända tills din beskattning upphör kan du ansöka om och betala tilläggsförskott.

Förskottsskattens förfallodag är månadens 23:e dag. Om det inte är en bankdag, är förfallodagen följande vardag.

Ansök om ny eller ändra redan fastställd förskottsskatt i första hand i MinSkatt.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023