suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Skatteförvaltningen

Förskottsskatt - företagskunder

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Förskottsskatt är den uppskattade inkomstskatten som en företag betalar till Skatteförvaltningen i förskott.

Skatteförvaltningen fastställer förskottsskatten på basis av företagets uppskattade beskattningsbara inkomst. Det lönar sig att följa upp den uppskattning av utfallet av inkomsterna som ligger till grund för förskottet för att undvika betalning av kvarskatt samt eventuell ränta på kvarskatt ...

Gör så här

Ansök om förskottsskatt eller ändring av förskottsskatt i MinSkatt.

Du kan ansöka om ny förskottsskatt, göra ändringar i förskottsskatten eller ansöka om avskrivning av den ända tills beskattningen har slutförts. Datumet då beskattningen slutförs har antecknats i beskattningsbeslutet.

När du har gjort ansökan får du ett beslut om förskottsskatt som innehåller betalningsanvisningar. I beslutet om förskottsskatt får du uppgifter om betalningsraternas belopp och förfallodagar samt betalningsanvisningar. Förskottsskattens förfallodag är månadens 23:e dag.

Du kan också betala förskottsskatten i MinSkatt, varvid de nödvändiga betalningsuppgifterna finns i betalningsunderlaget. När du betalar skatten i MinSkatt är förfallodagen dock alltid innevarande dag.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Servicen tillhandahålls av

Skatteförvaltningen

Ansvarig för tjänsten

Skatteförvaltningen
Ansvarig för texten: Skatteförvaltningen
Uppdaterad: 18.12.2023