suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Larsmo kommun

Förskoleutbildning

  • Tjänst
  • Larsmo
  • Offentlig tjänst

I Larsmo verkar fyra förskolor och dessa följer skolornas verksamhetstider.

Gör så här

Information om kommunens förskoleverksamhet hittar du på kommunens webbsida.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLarsmo kommun
Ansvarig för tjänstenLarsmo kommun
Område Larsmo
Tillgängliga språksvenska
Ansvarig för texten: Larsmo kommun
Uppdaterad: 1.3.2021