suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Korsholms kommun

Förskoleutbildning

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst
Område: Korsholm
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Kommunen ordnar en ettårig förskola vid kommunens daghem. Förskolan är avgiftsfri och uppgår till 700 timmar per verksamhetsår. Verksamheten följer skolornas schema och ordnas fyra timmar per dag.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.


Servicen tillhandahålls av: 
Korsholms kommun