suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pargas stad

Förskoleundervisning

  • Tjänst
  • Pargas
  • Offentlig tjänst

I Pargas stad ordnas förskoleundervisning både på svenska och på finska. Om barnet har språkliga färdigheter att gå i skola på svenska och finska kan föräldrarna välja antingen en svensk- eller finskspråkig förskola.

Förskoleundervisning ordnas enligt kommunala beslut i skolor och daghem. Undervisning ges fyra timmar om dagen och följer skolornas läsår.

Gör så här

Anmälan till förskola görs elektroniskt. Blivande förskoleelever får ett brev som innehåller närmare anvisningar om anmälan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Servicen tillhandahålls av

Pargas stad

Ansvarig för tjänsten

Pargas stad
Ansvarig för texten: Pargas stad
Uppdaterad: 1.2.2024